Vijf elementen Qigong – Element water

In de Chinese Vijf elementen Qigong – filosofie is het lichaam een energiesysteem wat onderverdeeld is in vijf subsystemen. Deze zijn hart, lever, mild, longen en nieren. Elk subsysteem is gekoppeld aan de vijf elementen hout, vuur, aarde, metaal en water. De doelstelling van de vijf elementen Qigong is om de met verschillende oefeningen die elementen en systemen aan te spreken. Hierdoor wordt lichaam en de geest wordt versterkt. Door alle vijf de elementen in balans te houden, zal ook het lichaam in balans zijn.

Vijf elementen Qigong is wat de Chinezen een ‘interne kunst’ noemen. Het is een methode om de energiebanen in het lichaam te openen en de organen te harmoniseren en concentreren, zodat de vitaliteit en energie wordt versterkt.

Het vijf elementen Qigong, element water heeft eigenschappen en kenmerken die passen bij:

  • winter, nacht, zwart
  • emoties, angst,
  • kou, zout
  • organen nieren en blaas

From the Chinese point of view, the body is an energised system created of 5 subsystems. These are liver, heart, spleen, lungs and kidneys. Each subsystem stands for among the 5 aspects of wood, fire, earth, metal, and water. Among the objectives of Qigong method is to integrate the 5 component power in our bodies. The body will certainly be well preserved if the 5 important powers remain in a well balanced state.

5 Elements Qigong is an interior alchemy technique in order to help us deeply interact with the global Five Elements Qi. It is a means to open up power systems of the body as well as integrate the body organ systems. It also concentrates on re-establishing consistency within the body, thus boosting a person’s vitality.