1 Beqin Tai Chi.

U gaat rechtop staan. De tenen wij zen naar voren, de armen hangen losjes omlaag, met de handpalmen naar binnen gekeerd. Recht voor u uit kijken! Hoofd en nek rechtop houden en de kin iets intrekken (maar niet de borst vooruit steken en de buik intrekken! ) Wees ontspannen maar blijf geconcentreerd.

Nu heft u de armen Voorwaarts op tot schouderhoogte, met de handpalmen omlaag. Inademen! Na korte tijd laat u de armen weer zakken tot navelhoogte. Tegelijkertijd buigt u de knieën iets— waarbij het bovenlichaam rechtop dient Ee blijven” en drukt u de handpalmen zachtjes naar elkaar toe, waarbij de ellebogen in de richting van de knieën bewegen, Uitademen!

2  De manen van het wilde paard gelijkmatig.

Het lichaam wordt ietsje rechtsom gedraaid, haar i Uur. Het gewicht wordt verplaatst naar het rechterbeen, Til nu de rechterhand op tot de onderarm zich horizontaal voor de borst bevindt. De linkerhand tegelijkertijd in een cirkel naar beneden bewegen. De handpalmen bevinden zich tegenòver elkaar, alsof ze een onzichtbare bal vasthouden (in het vervolg zullen we deze positie de “ balhouding ” noemen) . Dé linkervoet plaatst u met de tenen naast de rechter. U kijkt daarbij naar de rechterhand.

Nu draait u het lichaam linksom naar 10 uur, terwijl de Iinkervoet een pas naar voren maakt en ongeveer naar 8.30 uur wijst

De linkerknie buigen en het gewicht verplaatsen naar het linkerbeen. Nu strekt u het rechterbeen, waarbij de hiel op de vloer wordt gedrukt. Terwijl u naar links wendt, heft u de linkerarm schuin op tot ooghoogte. De handpalm wijst naar binnen en schuin naar boven, de ellebogen zijn licht gebogen. De rechterhand wordt vervolgens met de handpalm naar beneden gekeerd ter  hoogte van de heup gebracht, waarbij de vingers naar boven wijze. Kijk daarbij naar de linkerhand

Het bovenlichaam langzaam zodanig naar achteren bewegen, alsof u wilt gaan zitten. De blik wendt u weer geleidelijk naar rechts. U tilt de linkervoorvoet even op, draait de voet (op de hiel rustend) naar links en zet hem weer neer. Ü buigt de linkerknie en draait het lichaam linksom naar 5 uur. Het gewicht wordt naar links verplaatst en de handen nemen de “balhouding” weer aan (nu met de linkerhand boven) . Daarna brengt u de rechtervoet naar voren en plaatst deze met de punt naast de linker. Kijk naar de linkerhand

Vervolgens maakt u een soort revérence, door net uw rechter voet een pas naar voren te maken naar 9.30 uur te draaien, het linkerbeen te strekken (de hiel blijft daarbij op de vloer) en de rechterknie te buigen. Tegelijkertijd draait u het lichaam rechtsom naar 8 uur, heft u de rechterhand schuin naar boven tot ooghoogte, waarbij de handpalm naar binnen schuin naar boven wijst. Buig lichtjes de elleboog. De linkerhand wordt nu ter hoogte van de linkerheup gebracht, met de handpalm naar beneden en de vingers naar voren gekeerd. U kijkt naar de rechterhand

Nu worden de bewegingen herhaald, maar dan in spiegelbeeld, gevolgd door nog een herhaling van de bewegingen.

Denk er bij deze oefeningen steeds aan dat het bovenlichaam rechtop moet worden gehouden en dat de borstkas ontspannen dient te blijven! De armen bewegen zich in vloeiende lijnen en worden nimmer volkomen gestrekt! Bij het draaien fungeert de taille als as. Alles verloopt in een gelijkmatig tempo. Als er een pas naar voren wordt gedaan, gebeurt dat langzaam en wordt de hiel het eerst op de vloer gezet. Bij de eindstand kijkt u in richting van 9 uur.

3 De witte kraanvogel slaat zijn vleugels uit.

Het bovenlichaam een ietsje rechtsom draaien, naar 8 uur. “Bal houding” links voor de borst, met linkerhand naar boven. Kijken naar de linkerhand.

De rechtervoet en halve pas naar links terugtrekken en het bovenlichaam naar achteren bewegen (alsof u gaat zitten) . Daarna het bovenlichaam rechtsom draaien, naar 10 uur, en het gewicht verplaatsen naar het rechterbeen. Kijken naar de rechterhand. Daarbij de linkervoet een ietsje naar voren optillen, waarbij de punt van de voet op de vloer blijft (in het vervolg noemen we dit een pas op de plaats”) . Tegelijker  tijd draait u het bovenlichaam weer naar links, 9 uur, en tilt u de rechterhand op, tot deze zich met de handpalm naar binnen ter hoogte van de rechterslaap bevindt.

De linkerhand beweegt gelijktijdig omlaag tot op de linkerheup. De handpalm wijst omlaag, de vingertoppen naar voren.

De overgang naar de volgende serie. De verplaatsing van het lichaamsgewicht naar achteren moet in overeenstemming zijn met het opheffen van de rechterhand. De linkerknie wordt licht gebogen. Bij de eindpositie staat u in de richting 9 uur.