Schone dame spant de boog

De oefening “Schone dame spant de boog” begint met het lichaam linksom te draaien. De linkervoet wordt met de punt van de voet naar buiten gekeerd voor de rechter neergezet. Nu worden beide knieën gebogen tot er een zithouding met gekruiste benen  ontstaat. Op hetzelfde moment worden de handen voor de linkerkant van de borst in  balhouding gebracht. De linkerhand is boven. Vervolgens wordt de rechtervoet op de tenen naast de linker geplaatst. Kijk naar de linker onderarm . Het lichaam wordt nu naar rechts gedraaid (4 uur) , de rechtervoet doet een pas naar voren in de richting 5 uur om een buiging  in te leiden. Tegelijkertijd brengt u de rechterhand met schuin omhoog wijzende handpalm tot iets boven de rechter slaap. De linkerhand beweegt zich daarentegen eerst naar linksonder en vervolgens met naar voren wijzende handpalm naar voren en omhoog. Kijk naar de linkerhand en Schone dame spant de boog.

Het lichaam nu iets rechtsom draaien en het gewicht naar achteren verplaatsen. De punt van de rechtervoet wordt daarbij een beetje naar buiten gedraaid. Daarna het gewicht weer terug verplaatsen naar het rechterbeen. De linkervoet op de tenen naast de rechter zetten en op hetzelfde moment met de rechterhand voor de rechterzijde van de borst de balhouding

aannemen. Kijken naar de rechter onderarm en herhalen: de bewegingen Schone dame spant de boog nogmaals maar nu in spiegelbeeld uitgevoerd .
Als de hand naar voren stoot mag u in geen geval voorover buigen. Ook de schouders mogen niet worden gespannen. Bij de stap die u tijdens de I buiging’ maakt is de afstand tussen beide hielen ongeveer 30 centimeter. Bij de eindpositie staat u in de richting 2 uur.

Pluk de naald van de zeebodem.

De rechtervoet doet een halve stap vooruit. Daarna wordt het gewicht naar het rechterbeen verplaatst, de linkervoet wordt eveneens iets naar voren gebracht en met de tenen op de grond geplaatst (een zogenaamde linkse pas op de plaats ) . Het lichaam wordt tegelijkertijd rechtsom gedraaid (4 uur) . rechterhand wordt eerst naar beneden gebracht en vervolgens opgeheven tot het rechteroor en ten slotte terwijl het lichaam naar 2 uur draait schuin omlaag voor het lichaam gebracht. De handpalm wijst daarbij naar links, de vingers
schuin naar beneden. Gelijktijdig beweegt de linkerhand zich in. een bocht naar voren en omlaag, en belandt ten slotte met dé palm naar beneden en de vingers naar voren bij de linkerheup. De blik is recht vooruit naar de grond gericht  .

Het lichaam eerst iets naar rechts en vervolgens naar links draaien. Niet te ver voorover leunen. Het hoofd moet rechtop worden gehouden, het zitvlak wordt ingetrokken. Het linkerbeen is bij deze oefening licht gebogen. Eindpositie: 3 uur.

Span de boog.

Het lichaam iets naar rechts draaien (4 uur) De linkervoet doet nu een stap voorwaarts en leidt een buiging’ in. Tegelijkertijd de rechterarm (met gebogen elleboog) opheffen tot de hand vlak onder de rechter slaap is. De handpalm schuin omhoog draaien, de duim moet daarbij omlaag wij zen. De linkerhand iets optillen en met naar voren wijzende palm op neushoogte naar voren stoten. Kijken naar de linkerhand  De zijdelingse afstand tussen de hielen bedraagt 10 centimeter. Eindpositie: 3 uur. Schone dame spant de boog.


Ga naar de volgende oefening: Gouden Haan staat op één been