De linkervoet terugtrekken en  “zwevend” houden , zodat het dijbeen horizontaal naar voren wijst. Het bovenlichaam naar rechts draaien, 7 uur. Met de rechterhand en “rechte hoek” maken, gelijktijdig de linkerhandpalm naar boven draaien en met een bocht naar de rechterkant bewegen, tot de linkerhand met schuin naar binnen wij zende palm de rechterschouder heeft bereikt. Kijk naar de rechterhand.

Langzaam hurken op het rechterbeen en het linkerbeen zijwaarts uitstrekken, 3 uur. De linkerhand uitstrekken langs de binnenkant van het linkerbeen, waarbij de palm naar voren wijst . Kijken naar de linkerhand.

Als het rechterbeen geheel gebogen is worden de tenen van de rechtervoet iets naar buiten gedraaid: het linkerbeen wordt met licht naar binnen gebogen tenen uitgestrekt. Beide voetzoIen staan plat op de grond. De linkervoorvoet ligt in één lijn met de hiel van de rechtervoet. Het bovenlichaam niet te ver voorover buigen. Nu met de hiel als draaipunt de linkervoorvoet een beetje naar buiten draaien, zodat deze op dezelfde hoogte komt te liggen als het gestrekte been. Terwijl het rechterbeen wordt gestrekt en het linkerbeen gebogen, draait men de rechtervoorvoet naar binnen. Het gewicht wordt overgebracht op het linkerbeen. Het bovenlichaarn iets linksom draaien, 4 uur, en vervolgens in een voorwaartse beweging geleidelijk ornhoog brengen.

Tegelijkertijd de linkerarm verder uitstrekkende handpalm wijst naar rechtsen de rechterhand tot achter de rug bren- gen. Daarbij worden de vingers tot een vuist gebald. Kijken naar de linkerhand.

De rechtervoet voorzichtig optillen en de rechterknie zodanig buigen dat het dijbeen horizontaal ligt. Tegelijkertijd de rechtervuist openen en de hand voor het rechterbeen langs naar boven zwaaien, tot de gebogen elleboog zich precies boven de rechterknie bevindt. De vingers wij zen daarbij omhoog, de handpalm naar links. De linkerhand met de palm omlaag naast de linkerheup brengen. Kijken naar de rechterhand  .

Het bovenlichaam moet bij dit alles beslist rechtop worden gehouden! Het standbeen is licht gebogen. Als de rechtervoet wordt opgetild moet de voorvoet in een natuurlijke houding omlaag wij zen. Eindpositie: 3 uur .

Nu worden de bewegingen herhaald in spiegelbeeld