Het linkerbeen buigen en ‘ zithouding” aannemen. Het lichaam linksom draaien naar 6 uur, waarbij de tenen van de rechtervoet naar binnen wijzen. Tegelijkertijd vuisten openen en de handen in een halfcirkelvormige beweging uit elkaar bewegen. De armen iets boven de schouders zijwaarts uitstrekken, waarbij de handpalmen naar voren wijzen. Kijken naar de linkerhand.

Het gewicht nu verplaatsen naar het rechterbeen. De linkervoet naast de rechter brengen en met de tenen op de grond plaatsen. Tegelijkertijd beide handen in een boog eerst zijdelings omlaag en vervolgens naar voren brengen, waar ze voor de borst opnieuw worden gekruist. De linkerhand ligt op de pols van de rechterhand, beide handpalmen wij zen naar binnen. Kijk naar de linkerhand.

De handen van elkaar nemen op schouderhoogte zijwaarts uitserekken, waarbij de ellebogen licht gebogen blijven en de handpalmen naar binnen zijn gekeerd. Op hetzelfde mornent wordt het linkerbeen met gebogen knie opgetild, waarna de voet in de richting 4 uur naar voren wordt gestoten. Kijk naar de linkerhand .