Klopje op de schouder van het paard

De rechtervoet doet een halve stap naar voren, waarna het gewicht wordt overgebracht op het rechterbeen. De rechterhand is nu weer geopend en met licht gebogen ellebogen worden beiden handpalmen omhoog gekeerd, Het lichaam wendt zich ondertussen iets naar rechts, 10 uur, waarbij de rechterhiel geleidelijk wordt opgetild en een “pas op de plaats” inleidt. De blik is links naar voren gericht en het eerste deel van de oefening “Klopje op de schouder van het paard” zit er op.

Het lichaam iets naar links draaien, 9 uur, de rechterhand naar het rechteroor brengen en vervolgens met naar voren wij zende palm en naar boven wij zende vingers naar voren stoten. De linkerhand laten zakken tot bij de linkerheup. De handpalrn wijst omhoog. Tegelijkertijd de linkervoet naar voren brengen en met de tenen op de grond zetten.

De schouders omlaag houden, de ellebogen wat naar omlaag drukken. Tij dens de gewichtsverplaatsing het lichaam nooit oprichten of buigen! Eindpositie: 9 uur .

Trap met rechts

De linkerarm wordt gestrekt: de palm van de linkerhand rust op de pols van de rechterhand en wijst naar boven. Beweeg de handen nu met schuin naar beneden wijzende palmen via een cirkelvormige beweging uit elkaar. Tegelijkertijd doet u met de ‘linkervoet een pas voorwaarts in de richting van 8 uur. De tenen wij zen bij dit “door de knieën gaan” iets naar buiten. Recht naar voren kijken voor Klopje op de schouder van het paard.

Beide handen vervolgen nu hun cirkelvormige baan (eerst naar buiten, dan naar binnen en tenslotte naar boven, totdat ze elkaar voor de borst met naar binnen gekeerde handpalmen kruisen. Tegelijkertijd moet de rechtervoet naast de linker worden gebracht waar hij slechts met de tenen de grond raakt. Recht voor u uit naar de rechterhand kijken,

De handen in elkaar nemen en op schouderhoogte zijwaarts uitstrekken, waarbij de ellebogen licht gebogen blijven en de handpalmen naar buiten zijn gekeerd. Op hetzelfde moment wordt het rechterbeen geheven en gebogen, waarna de voet naar voren wordt gestoten in de richting van 10 uur.

Let vooral op het evenwicht bij de oefening Klopje op de schouder van het paard! De polsen niet onder de schouderhoogte laten zakken. Bij de trap met de rechtervoet is het linkerbeen licht gebogen.  De handen gaan uit elkaar op het moment van de trap. De rechterarm ligt evenwijdig aan het been. Eindpositie: 9 uur .

Dubbele wind naar de oren

De rechtervoet terugtrekken en zodanig zwevend houden dat het bovenbeen horizontaal naar voren wijst. De linkerhand eerst naar boven en vervolgens naar de rechterhand leiden, tot beide handen zich voor de borst bevinden. De palmen wij zen naar boven. Nu voeren beide handen een halfcirkelvormige beweging uit aan beide zijden van de rechterknie. Naar voren kijken.

De rechtervoet wordt nu langzaam voor de linker neergezet, terwijl het gewicht verplaatst wordt naar het rechterbeen . Gelijktijdig balt men beide handen tot een vuist en Iaat ze zakken. Daarna worden de vuisten in een bocht omhoog gebracht, tot ze zich ongeveer op oor hoogte voor het gezicht en tegenover elkaar bevinden: de knokkels wij zen daarbij schuin naar boven. De afstand tussen de vuisten bedraagt ongeveer 20 centimeter. Kijk naar de rechter vuist. Hoofd en nek gestrekt en rechtop houden. Heupen en taille ontspannen. De vuisten worden slechts losjes gebald, de schouders worden niet opgetrokken. De ellebogen zijn licht gebogen en bevinden zich in een natuurlijke stand. In de eindpositie staat men in de richting van 10 uur .