Zhineng Qigong opening oefening
Het doel van Level 1 in de Zhineng Qigong is om het natuurlijke proces van uitwisseling van Qi te versterken. We gebruiken onze aandacht bij Zhineng Qigong om de interne Qi los te laten en de externe Qi op te nemen. Dit is de Zhingeng Qigong opening oefening.

Het begin van de Zhineng Qigong opening oefening

De houding is met de voeten bij elkaar. Zorg dat je lichaam recht is met je hoofd recht naar de boven en je voeten diep in de grond verankerd. Wanneer  je je bekken een beetje naar binnen kantelt wordt de rug en ruggenwervel lang en ontspannen. De knieën zijn niet op slot en licht gebogen. Hou de handen ontspannen langs je lichaam.

Je begint de beweging vanuit je pinken. Aan de buitenzijde van de armen lopen de (Yin) hartmeridianen, die je hiermee stimuleert. Draai heel langzaam de pinken naar buiten en draai je handen zo dat de handpalmen naar de grond wijzen. In het midden van je hand zit het acupunctuurpunt Laogong. Dit punt willen we hiermee ook stimuleren. We vervolgen de Zhineng qigong opening oefening door de handen langzaam naar voren te bewegen tot ongeveer 45 graden. Bedenk dat je arm scharniert vanaf je schouder en zo de armen en handen naar voren bewegen. Daarna bewegen we de arm terug. We doen dit drie keer (adem uit -> handen naar voren; adem in -> handen terug). Na de derde keer komen de handen terug langs het lichaam. Laat ze volledig ontspannen langs het lichaam hangen.

Daarna bewegen de armen naar voren, terwijl we visualiseren dat we een grote strandbal tussen ons hebben. De handen komen niet hoger dan de navel. De top van de middelvingers maken ‘contact’ met de navel (acupunctuurpunt Duqi). Je stuurt de Qi naar de navel. Vervolgens draai je de handen – weer vanuit de pink – met de palmen naar beneden. Je armen gaan dan in een grote cirkel tot achter je rug, waarna je met de middelvinger weer contact maakt; dit keer met het punt Mingmeng (acupunctuurpunt Gv4). Dit ligt op je rug, precies tegenover je navel.

Van hieruit breng je je handen omhoog en raken de toppen van je vingers het punt tussen de zesde en zevende rib (acupunctuurpunt Dabao). Geef lichte druk en maak een zachte cirkel met je middelvinger op dit punt om het te stimuleren. We draaien de ellebogen naar achter en brengen de handen, met de palm naar boven naar voren tot op schouderhoogte. Ook hier maken de middelvingers contact. Dit keer met het punt Yintang op het voorhoofd. De handen draaien in een grote cirkel naar buiten, tot ze in één lijn staan met de schouders. De handen maken een cirkel, door te draaien vanaf de pink (draai de pink naar de grond, naar achteren  zodat de handpalm naar beneden wijst, draai door zodat de vingers naar boven wijzen en het punt Laogong in de handpalm wordt gestimuleerd en draai door/terug zodat de handpalm weer naar boven wijst.

Beweeg de handen helemaal omhoog totdat ze elkaar raken, Zorg dat ze recht boven je hoofd zijn (armen lopen langs je oren) en niet iets naar voren.

Als laatste brengen we de handen heel langzaam en ontspannen naar beneden tot voor ons lichaam, waarbij de onderarmen horizontaal zijn en de handen vertikaal. Lukt deze houding net helemaal omdat de spieren in je pols nog niet soepel genoeg zijn, dan moet je nooit forceren. Dan de handen maar iets minder hoog of iets bij de pols uit elkaar houden. Als laatste maken we een hele kleine cirkel met de handen/polsen om de energie te ‘tunen’.

Dit is het eind van de Zhineng qigong opening oefening van Level 1.

 

 

Achtergrond informatie over de genoemde acupunctuurpunten en bijbehorende meridianen:

Laogong (PE 8)

Het punt Laogong ligt op de pericardium (PE) meridiaan. Je vindt het door met je hand een vuist te maken. Daar waar de middelvinger je palm raakt is het Laogong punt (PE 8).

Duqi (Cv 8)

De navel, ook wel Duqi (Shenjue) of ‘Spirit gate’ genoemd bevindt zich op de  Conception vessel (Cv) meridiaan. Deze meridiaan is één van de acht ‘extraordinary Qi vessels’ en wordt ook wel Ren Mai genoemd. Het loopt van het punt Huiyin (Co 1) vanuit je perineum naar een punt vlak onder je ogen. ‘Ren’ betekent richting of verantwoordelijk. Ren Mai heeft een belangrijke rol in de Qi-circulatie. Het stuurt en is verantwoordelijk voor alle Yin-kanalen  (en het maagkanaal dat Yang is).

Mingmeng (Gv 4)

Het punt Mingmeng wordt ook wel ‘Life gate’ of Poort van het leven genoemd en ligt op de Governing Vessel (Gv). Ook dit is één van de acht ‘extraordinary Qi vessels’ en het wordt omschreven als het vat dat ‘regeert’ over de Yang-kanalen, vandaar ‘govern’. Grof gezegd, loop dit vat vanuit je perineum via je ruggenwervel naar boven, helemaal door je hoofd en via de voorkant van je gezicht via je borst weer naar beneden.

Dabao (SP 21)

Dabao ligt op de mild-meridiaan (SP), tussen de zesde en zevende rib. Deze meridiaan is Yin en loopt van de punt van je dikke teen, via de binnenkant van je been naar boven en gaat via de mild en de maag (waar deze meridiaan aan gekoppeld is) en eindigt in dit punt onder de oksels. De mild is in de traditionele Chinese geneeskunde een zeer belangrijk orgaan. Tussen deze twee punten achter het borstbeen ligt in het midden van je lichaam de middelste Dantian

Shenting (Yintang) (Gv 24)

Het punt Shenting bevindt zich eveneens op het ‘governing vessel’ (Gv). Het ligt op het voorhoofd, precies tussen de wenkbrauwen, net boven de ogen en wordt ook wel ‘spirit court’ genoemd. Achter dit punt, midden in je hoofd, ligt de bovenste Dantian.

Ademhaling

Wanneer je de oefening voldoende beheerst en je meer verdieping wilt krijgen, combineer dan je ademhaling met de oefeningen; in het algemeen is de ‘regel’: adem in bij naar binnen gerichte bewegingen en adem uit bij naar buiten of van je af gerichte bewegingen.

 

Andere artikelen over (Zhineng) Qigong:

Qigong in Belgisch ziekenhuis

Qigong workshop rugklachten

Meer informatie over acupunctuurpunten en meridianen (soms engelstalig):

YinYanghouse