Aap loopt achteruit: Speel de luit

Bij de opening van de oefening Aap loopt achteruit, gaat de rechtervoet, rustend op de hiel, een halve pas voorwaarts. “Gaan zitten” en het lichaam iets naar rechts draaien, 10 uur. Het gewicht overbrengen op het rechterbeen. De linkervoet opheffen en iets naar voren brengen. DE knie strekken en zo naar links een pas op de plaats” maken door de hiel op de grond te zetten. Tegelijkertijd wordt de linkerhand tot neushoogte opgeheven, waarbij de handpalm naar rechts wijst en de elleboog iets wordt gebogen. De rechterhand gaat omlaag, tot een punt ter hoogte van de binnenkant van de linkerelleboog (met de handpalm naar links) . Kijk naar de wijsvinger van de linkerhand. Bij het einde van de oefening kijkt u weer in de richting van 9 uur .

afb 76

De aap loopt achteruit

Het bovenlichaam naar rechts wenden van 9 naar 11 uur. De rechterhand in een halve cirkel voorbij de buik brengen en vervolgens met de handpalm naar boven en lichtgebogen arm tot schouderhoogte opheffen. De linker handpalm naar boven draaien en tegelijk linkervoet optillen, zodanig dat deze nog slechts met de tenen de grond raakt. Terwijl het lichaam naar rechts draait kijkt u eerst in dezelfde richting daarna draait u het hoofd terug en kijkt naar de linkerhand .

2

De rechterarm buigen tot de hand bijna bij het oor is en daarna de hand naar voren stoten, met de palm vooruit. De linkerhand terugtrekken, tot naast de heup, waarbij de handpalm In naar voren blijft gericht. Op hetzelfde moment de linkervoet optillen en een pas naar achteren maken (op ongeveer 3 uur) , eerst langzaam met de tenen de grond raken en vervolgens net de hiel. Het lichaam nu naar links wenden, 8 uur, met een gewichtsverplaatsing naar het linkerbeen, naar rechts een “pas op de plaats” maken, waarbij de rechtervoet zover draait dat hij met de tenen naar voren wijst. Kijken naar de rechterhand .
3

 

Het bovenlichaam iets naar links draaien, 6 uur. De linkerhand tegelijkertijd zijdelings en met naar boven wijzende handpalm tot schouderhoogte optillen en de handpalm van de rechterhand naar boven draaien. Als het lichaam naar links wordt gewend, eerst in die richting kijken; daarna het hoofd terugdraaien en kijken naar de rechterhand .

Nu worden de bewegingen “Aap loopt achteruit” herhaald (in spiegelbeeld) . Vervolgens worden de bewegingen herhaald (zonder ze om te draaien) en tenslotte nogmaals de bewegingen  (in spiegelbeeld). Het stoten en terugtrekken van de handen gebeurt nooit via rechte maar altijd volgens gebogen lijnen. Eindpositie: 9 uur .

 

4

56